Inreco je u cilju povećanja tržišta svoju mehanizaciju proširio za dve nove mašine za struganje.