Nova mehanizacija

Nova mehanizacija

Inreco d.o.o. je vlasnik nove mašine John Deere 6190R koja će se koristiti za izvođenje zemljanih radova u uslovima nepovoljnim za kretanje...
Nova mehanizacija

New machine

Inreco d.o.o. now owns a new machine John Deere 6190R which will be used for jobs that are hard to do using cement...