Izgradnja bankina / Proširenje puta

U procesima izgradnje bankina i proširenja puta mašina radi četiri puta brže od tradicionalnih metoda, a dnevna proizvodnja može dostići 1500 m3.

Zatražite ponudu

Izgradnja bankina/ Proširenje puta

 

Izgradnja bankina i proširenje puta tradicionalnim metodama obično uključuju upotrebu bočnih kipera, puno ručnog rada ili grejdera. Ove tehnologije imaju mnoge nedostatke kao što su:

 • Niska produktivnost
 • Cena
 • Oštećenje već gotovog pločnika

Naše mašine za proširenje puta su idealno rešenje za ove probleme. Ove mašine nisu serijski izrađene, već su posebno prerađene iz finišera asfalta kako bi odgovarale primenama proširenja puteva i izgradnje bankina. Opremljeni su poprečnim transporterom u rezervoaru za materijal i kutijom za posipanje na bočnoj strani mašine radne širine 0,75 – 3 m. Debljina položenog materijala ograničena je samo kompaktnošću. Mašina može da položi većinu materijala za izgradnju puteva kao što su:

 • Zemljani filer sloj
 • Zaštitni sloj
 • Mehanička stabilizacija
 • Osnovni sloj betona
 • Asfalt

 

Izgradnja bankina

U operacijama izgradnje bankina mašina radi četiri puta brže od tradicionalnih metoda, a dnevna proizvodnja može dostići 1500 m3. Pored toga, bočne stranice kutije za pospipanje sprečavaju prelivanje materijala niz nasip, kao što se obično događa prilikom rasipanja grejderom. Kao rezultat toga može se ostvariti značajno smanjenje otpadnog materijala.

Proširenje puta

Mašina za proširenje puta može raditi do širina od 3m. Krećući se na ivici puta, polaže materijal do produženog područja sa zadatim nivoom i nagibom.

Ključne prednosti postavljanja bankina i širenja puta:

 • Produktivnost
 • Ekonomičnost
 • Štedi količinu materijala
 • Čista površina asfalta na gradilištu
 • Pogodno za većinu materijala