Reference

Lokacija: Inđija

Projekat: Atarski putevi

Godina: 2019

Vrsta radova: Stabilizacija tla

Površina: 7,160 m²

 

Lokacija: Šajkaš

Projekat: Lokalni putevi

Godina: 2019

Vrsta radova: Hladna recicklaža

Površina: 1,984 m²

 

Lokacija: Žabalj

Projekat: Local road

Godina: 2019

Vrsta radova: Hladna recicklaža

Površina: 7,192 m²

Lokacija: Inđija

Projekat: „Toyo Tyres“ – platforma i putevi za unutrašnji saobraćaj

Godina: 2021

Vrsta radova: Stabilizacija tla

Površina: 123,000 m²

Lokacija: Ruma

Projekat: „Healthcare Europe“ – platforma

Godina: 2019

Vrsta radova: Stabilizacija tla

Površina: 20,000 m²

 

Lokacija: Bački Jarak

Projekat: Armex

Godina: 2019

Vrsta radova: Stabilizacija tla

Površina: 5,300 m²

 

Lokacija: Fruška Gora

Projekat: Lokalni putevi

Godina: 2019

Vrsta radova: Hladna recicklaža

Površina: 1,200 m²

Lokacija: Fruška Gora

Projekat: Lokalni putevi

Godina: 2020

Vrsta radova: Hladna recicklaža

Površina: 45,730 m²

Projekat: Obnova državnog puta 123

Površina: 40,000 m²

Godina: 2022

Vrsta radova: Hladna reciklaža asfalta

Lokacija: Inđija

Projekat: Toyo Tire test staza

Površina: 60,000 m²

Godina: 2022

Vrsta radova: Stabilizacija tla

Lokacija: Jarkovac

Projekat: Obnova ulice “Svetosavska”

Površina: 11,000 m²

Godina: 2022

Vrsta radova: Hladna reciklaža asfalta

Lokacija: Jarkovac

Projekat: Rekonstrukcija atarskog puta

Površina: 6,000 m²

Godina: 2022

Vrsta radova: Stabilizacija tla

Zatražite ponudu