Usluge

 

Stabilizacija tla – Stabilizacija tla je grupa tehnologija zemljanih radova za poboljšanje karakteristika tla tokom procesa izgradnje i za poboljšanje mehaničkih svojstava i svojstava nosivosti. Dve glavne tehnološke metode su poboljšanje tla i konsolidacija tla.

Hladna reciklaža – Hladna reciklaža je ekonomski efikasna i ekološki prihvatljiva metoda za proizvodnju osnovnih slojeva sa homogenizujućim slojevima postojećeg puta sa aditivima za popravku, potrebnim vezivnim sredstvima i vodom.

Struganje – Održavanje puteva obično zahteva uklanjanje dela postojeće konstrukcije, za šta je danas najjednostavnija metoda hladnog struganja.

Izgradnja bankina / Proširenje puta – U procesima izgradnje bankina i proširenja puta mašina radi četiri puta brže od tradicionalnih metoda, a dnevna proizvodnja može dostići 1500 m3.

Impaktor – Impakt tehnologija je jedinstvena i inovativna tehnologija sabijanja i lomljenja pločnika i zastora razvijena krajem 20. veka.

Zatražite ponudu