Stabilizacija tla

Stabilizacija tla je grupa tehnologija zemljanih radova za poboljšanje karakteristika tla tokom procesa izgradnje i za poboljšanje mehaničkih svojstava i svojstava nosivosti. Dve glavne tehnološke metode su poboljšanje tla i konsolidacija tla.

Zatražite ponudu

Stabilizacija tla

 

Metode stabilizacije tla se koriste u veoma vlažnim zemljištima, koja kao rezultat toga ne mogu biti dovoljno zbijena ili nisu pogodna za građevinski saobraćaj. Mešanjem sredstava za vezivanje (uglavnom kreča, cementa ili smeše oba) smanjuje se sadržaj vode, a odmah se poboljšava plastičnost materijala, kompaktnost i nosivost.

U poboljšanju tla, vezivna sredstva se mešaju u postojeće zemljište radi poboljšanja njegovih osobina popločavanja i kompaktnosti, čineći tlo istovremeno veoma osetljivim na vodu. Ova poboljšana svojstva materijala olakšavaju završetak građevinskih radova na terenu.

Konsolidacija tla se takođe postiže mešanjem veziva u postojeće zemljište, što poboljšava njegovu zapreminsku stabilnost i trajnu nosivost, čineći ga istovremeno otpornim na mraz. Tipične primene konsolidacije tla su u izgradnji puteva, železnica i aerodroma, kao i u razvoju industrijskih imanja ili novih stambenih područja.

Najkorisnija primena stabilizacije tla je kada se uzme u obzir već u fazi projektovanja. Ako se računaju mehanička svojstva stabilizovanih zemljanih radova, onda se gornje konstrukcije mogu projektovati u skladu sa tim i postići značajno smanjenje troškova.

S druge strane, zbog ekstremnih vremenskih uslova i nepredviđenih uslova tla, potreba za stabilizacijom tla ostvaruje se samo tokom procesa izgradnje. U tim situacijama, kako bi se izbegli prekomerni troškovi i kašnjenja u izgradnji, obično je jedina moguća tehnologija stabilizacija postojećeg tla.

Ključne prednosti:

Poboljšana nosivost: Stabilizacija tla krečom ili cementom rezultira trenutnim poboljšanjem mehaničkih svojstava tla, istovremeno povećavajući njegovu nosivost.
Optimalan sadržaj vode: Mešanjem veziva u postojeće zemljište postiže se optimalan sadržaj vode. Zemljišta koja su bila blatna i mokra pre stabilizacije tla sada su mnogo pogodnija za rukovanje, postavljanje i zbijanje.

Ekološka prihvatljivost: Stabilizacija tla je ekološki prihvatljiva metoda, jer zahteva znatno manje transporta u poređenju sa razmenom tla, istovremeno štedeći dragocene prirodne resurse.
Poboljšana otpornost na vremenske uslove: Stabilizacija tla rezultira poboljšanjem nosivosti tla i na kratki i na dugi rok, čineći je otpornom na vodu i mraz.

Homogena mešavina: Zemljišta iz mnogo različitih izvora često se prevoze na jedno radno mesto. Stabilizatori tla proizvode homogenu mešavinu iz ovih zemljišta različitog porekla.

Stabilizacija tla cementom

U ovoj tehnologiji stabilizacije tla glavno vezivno sredstvo je cement, mada se po potrebi može koristiti i komplementarni aditiv. Tehnološke varijacije su stabilizacija tla, konsolidacija tla i poboljšanje tla cementom, koji se danas najčešće koristi. U poboljšanju tla cementom glavni cilj je unaprediti lokalne puteve za saobraćaj na gradilištu.

Poboljšanje tla cementom

Na radnim mestima za poboljšanje tla količina veziva i dubina mešanja obično se određuju uz pomoć eksperimentalnih rezultata. Primenjujući ovo na probnim delovima sa promenama količina i dubine, mogu se odrediti konačni tehnološki parametri.

Generalno, vrši se optimalno istraživanje kako bi se postigao minimalni sadržaj vezivnog sredstva i dubine mešanja, dok se postižu potrebna mehanička svojstva.

Stabilizacija i konsolidacija tla cementom

Glavna razlika između ove dve tehnologije je ta što je za stabilizaciju parametar projektovanja CBR% (kalifornijski indeks nosivosti), dok su u slučaju konsolidacije parametri jednoosna čvrstoća pri pritisku ili zatezna čvrstoća i Jungov modul.

U slučaju sitno usitnjenog tla, možda će biti potrebna prethodna obrada krečom kako bi se olakšala stabilizacija cementa.

Stabilizacija tla krečom

Unapređenje karakteristika tla krečom

Kreč se meša sa zemljištem da bi se postiglo trenutno poboljšanje geotehničkih karakteristika. Primarni cilj ove tehnologije je smanjenje sadržaja vode i smanjenje plastičnosti, čime se poboljšavaju mehanička svojstva u procesu gradnje.

Ova tehnologija se fokusira na poboljšanje određenih potrebnih svojstava tla bez posmatranja otpornosti na vodu i mraz. Generalno, poboljšanje tla je obično odluka koja se donosi tokom građevinskih radova kako bi se pomoglo u saobraćaju na gradilištu i olakšao rad sa problematičnim materijalima.

 

Konsolidacija tla krečom

Pored neposrednih koristi od poboljšanja tla na gradilištu, u tehnologiji konsolidacije zemljišta osiguravaju se i dugoročna svojstva stabilizovanog tla. Koristeći laboratorijska ispitivanja i pažljivo planiranje hemijskih i mehaničkih promena u tlu, mogu se postići dugotrajna svojstva, kao što su čvrstoća na smicanje, nosivost, otpornost na vodu i mraz.

Ostale stabilizacije

Obrada tla mešanim usitnjenim vezivnim sredstvom

Vezivna sredstva su najčešće cement i kreč, koji se mogu posipati odvojeno, međutim, posebni predmešani aditivi postali su dostupni za posipanje u jednom prolazu.

Obrada tla tečnim hemikalijama

Kako su najnepoželjnije karakteristike tla uglavnom povezane sa sadržajem vode, ovi hemijski aditivi obično imaju za cilj promenu neželjenog ponašanja u interakciji tla i vode. Te hemikalije mogu sprečiti hemijsko vezivanje upijene vode ili u drugim slučajevima mogu obezbediti neophodan sadržaj vode potreban za praktičnu koheziju.

Uspešno korišćenje ovih hemijskih aditiva veoma zavisi od hemijskih karakteristika čestica tla i reakcije hemijskog aditiva na njih. Ipak, široka upotreba ovih hemijskih sredstava ograničena je njihovom cenom i relativnom nedostupnošću.